TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET BEOGRAD

XXV SIMPOZIJUM CPA&G

XXV Simpozijum - CPA&G 2024 - Program Simpozijuma

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET BEOGRAD

25. međunarodni simpozijum CPA&G industrije

25. međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, održaće se u Beogradu,
u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, od 10. do 12. juna 2024.

Simpozijum organizuju Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije i Tehnološko-metalurški fakultet (Katedra za grafičko inženjerstvo) Univerziteta u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke,  tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Grada Belišća, Republika Hrvatska i Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira, Privredne komore Srbije.

Ciljevi organizatora simpozijuma su:

 •  Okupljanje stručnjaka iz industrije celuloze, papira, ambalaže i grafike i predstavnika visokoškolskih ustanova, radi razmene
  informacija o najnovijim tehnologijama, kao i o novim operacijama i procesima u postojećim tehnologijama. Cilj je postizanje
  smanjenja troškova proizvodnje, poboljšanje kvaliteta proizvoda, uvođenje cirkularne ekonomije, očuvanje životne sredine, …
 • Pružanje prilike stručnjacima da prezentuju rezultate svog dosadašnjeg rada kolegama, te da se kritički razmotre mogućnosti
  ostvarivanja visokokvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju zahteve svetskog tržišta, kroz manje investicije u postojeću opremu i
  poboljšanu organizaciju rada u njihovim firmama.
 •  Promocija mladih kadrova na simpozijumu (inženjera i studenata) kroz prezentaciju njihovih radova i inovativnih rešenja.

Teme simpozijuma su:

 •  Inovacije u procesima proizvodnje celulozno-papirne, ambalažne i grafičke (CPAG) industrije: nove tehnologije i trendovi za
  ekonomičnije poslovanje;
 • Primena digitalne tehnologije u CPAG industriji: integracija proizvodnje, marketinga i distribucije za unapređenje poslovnih
  performansi;
 • Efikasnost energetskih procesa: korišćenje obnovljivih izvora i tehnološke inovacije u štednji energije;
 • Održivost i cirkularna ekonomija u CPAG industriji: put ka održivijem poslovanju;
 • Ekologija i zaštita životne sredine u CPAG industriji: upravljanje otpadom i stari papir kao strateška sirovina;
 • Primeri dobre prakse i inovativna rešenja u industriji CPAG: osvrt na postignuto u proteklom periodu;
 • Školovanje kvalifikovanog kadra za CPAG industriju i podsticanje mladih talenata: aktuelne potrebe i buduće perspektive.

Program simpozijuma obuhvata:

 • Plenarna predavanja (20 + 5 minuta za diskusiju);
 • Ostala predavanja (15 + 5 minuta za diskusiju);
 • Promocije tehnologija i proizvoda stranih i domaćih firmi (prema dogovoru);
 • Organizovanje Okruglog stola – diskusije o odabranim aktuelnim temama.

XXV Simpozijum - CPA&G 2024 - Drugo obaveštenje

Upustvo za pisanje radova

 

Radovi koji budu uvršteni u program Simpozijuma biće štampani u Zborniku, u originalnom obliku, bez lekture i korekture. Za predavanja po pozivu je predvidjeno do 10 stranica formata A4, za ostala predavanja do 8 stranica kucanog teksta, zajedno sa  slikama i prilozima.

Autori će imati na raspolaganju: video projektor, računar, ozvučenje i platno. Ukoliko autori imaju posebne tehničke zahteve, mole se da ih naznače unapred.

 Radove treba dostaviti u obliku Microsot Word dokumenata, spremnih za štampanje (camera-ready), složenih prema sledećem uputstvu: format A4, sve margine po 2,54 cm, font Calibri light, prored „single“, prvi red svakog pasusa uvučen za 1,27 cm.

Redosled pisanja: naslov rada na srpskom i engleskom (velika slova, 16 pt, bold), imena autora (12 pt), naziv i organizacije sa  imenom grada i države, (12 pt), izvod rada na srpskom i engleskom (do sedam redova, 12 pt, italic), ključne reči (12 pt, bold italic), numerisan naslov poglavlja (12 pt, bold).

Na primer: 1.UVOD, 12 pt, bold; tekst rada, 12 pt; literatura 11 pt, italic.  U rad treba uvrstiti sve ilustracije i tabele na odgovarajuća mesta, sa potpisom ispod svake slike i naslovom iznad svake tabele (11 pt, italic). Fotografije pre ubacivanja u dokument treba pretvoriti u „grayscale“ (crno-belo) sa rezolucijom u konačnoj veličini od najmanje 200 dpi i snimiti kao tif ili jpg (maksimalni kvalitet – bez kompresije). Crteže snimiti kao „1-bit“ tif sa rezolucijom od  najmanje 600 dpi u konačnoj veličini.

Na kraju navesti ime i punu poštansku adresu i adresu elektronske pošte autora za korespodenciju /autora koji će prezentovati rad.

 

TEMPLATE za radove koje autori treba da pošalju za Simpozijum možete skinuti ovde

Odbori simpozijuma

Prof. Slobodan Jovanovic, Ph. D., Faculty of Technology and Metallurgy, (TMF) Belgrade, Serbia, chairman
Prof. Petar Uskokovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Juha Leimu, Ph. D., Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland
Prof. Nenad Milosavljevic, Ph. D., Faculty of Chemical Engineering, Åbo Academy University, Turku, Finland
Prof. Paul H. Wilson, Ph. D., TAPPI Pulp & Paper Safety Committee, Norcross, Georgia, USA
Prof. Valentin I. Popa, Ph. D., Faculty of Chemical Industry, Iassi, Romania
Prof. Stanka Nedeva, Ph. D., Pulp and Paper Institute, Sofia, Bulgaria
Prof. Krasimir Savov, Ph. D., Pulp and Paper Institute, Sofia, Bulgaria
Daven Chamberlain, Ph. D., Paper Industry Technical Association – PITA, Lancashire, United Kingdom
Prof. Vilko Ziljak, Ph. D., Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb, Zagreb, Croatia 
Prof. Ivana Ziljak Stanimirovic, Ph. D., Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Prof. Anastasios E. Politis, Ph. D., University of West Atica and Hellenic Open University, Athens, Greece
Prof. Predrag Zivkovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Djordje Janackovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Ivanka Popovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Mirjana Kijevcanin, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Mirjana Kostic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Zorica Knezevic-Jugovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Zeljko Kamberovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Melina Kalagasidis Kruscic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Srecko Nikolic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia
Prof. Goran Jankes, Ph. D., Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
Prof. Milos Djukic, Ph. D., Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
Branko Dunjic, Ph. D., Cleaner Production Centre of Serbia, TMF, Belgrade
Prof. Borislav Jeftenic, Ph. D., Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia
Prof. Milan Bebic, Ph. D.D., Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia
Petronela Nechita, Ph. D., Dunarea de Jos University of Galati, Braila, Romania
Marko Jagodic, BSc, DITP-Pulp and Paper Engineers and Technicians Association, Ljubljana, Slovenia
David Ravnjak, Ph. D., ICP – Pulp and Paper Institute, Ljubljana, Slovenia
Prof. Hrustem Smailhodzic, Ph. D., Faculty of Technical Studies, Travnik, Bosnia & Herzegovina
Prof. Salim Ibrahimefendic, Ph. D., Faculty of Technical Studies, Travnik, Bosnia & Herzegovina
Prof. Diana Gregor Svetec, Ph. D., Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana, Slovenia
Prof. Sefkija Botonjic, Ph. D., Faculty of Metallurgy and Technology, Zenica, Bosnia & Herzegovina
Prof. Milorad Krgovic, Ph. D., TMF, Belgrade, Serbia

Milorad Krgovic, Faculty of Technology and Metallurgy (TMF), Belgrade, chairman
Predrag Zivkovic, TMF, Belgrade
Marina Krsikapa, Center CPA&G, TMF, Belgrade
Natasa Govedarica, CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA, Belgrade
Milos Ljusic, UMKA, Umka
Sasa Dobric, UMKA, Umka
Danijela Osap, UMKA, Umka
Milan Markovic, SMURFIT KAPPA BELGRADE, Belgrade
Ivan Stefanov, SMURFIT KAPPA BELGRADE, Belgrade
Djurdja Radivojevic, SMURFIT KAPPA AVALA ADA, Belgrade
Bojan Bilal, SMURFIT KAPPA BELGRADE, Belgrade
Marija Pantelić, BOSIS, Valjevo
Dinko Buric, The Town of Belisce, Croatia
Denis Pavic, ASTRABEL, Belisce, Croatia
Kseni Rudan Vrbljanin, LOCAL DEVELOPMENT AGENCY, Belisce, Croatia
Mirko Stanic, NATRON HAYAT, Maglaj, Bosnia & Herzegovina
Zoran Petkovic, KARTONVAL, Belgrade
Zoran Devic, PROGRES, Belgrade
Biljana Lazarevic, CASA FORTE, Belgrade
Tibor Kiss, HUNTHAI LOGISTICS, Budapest, Hungary
Nenad Milosavljevic, Faculty of Chemical Engineering, Åbo Academy University, Turku, Finland
Milos Petrovic, TMF, Belgrade
Darko Radosavljevic, TMF, Belgrade
Slobodan Jovanovic, TMF, Belgrade, Belgrade

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova.

Rok za prijavljivanje radova je  15.04.2024., a da bi radovi bili objavljeni u Zborniku, treba ih poslati  najkasnije do 15.05.2024.

Kotizacija za učešće u radu Simpozijuma je obavezna za sve učesnike i iznosi 20.000 din, a njome su buhvaćeni: Zbornik radova i ostali materijali, osveženje u pauzama i svečana večera.

TEMPLATE za radove koje autori treba da pošalju za Simpozijum možete skinuti OVDE

Službeni jezici skupa su srpski i engleski, i biće obezbeđen i simultani prevod.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Marina Kršikapa, mobil:+381-60-399-8-777; e-mail: m.krsikapa@gmail.com

Preliminarni program

Ponedeljak, 10. jun 2024.

09:00 – 10:00  PRIJAVA ESNIKA I PODELA MATERIJALA

10:00 – 10:15  ZVANIČNO OTVARANJE SIMPOZIJUMA

10:15 – 13:00  RADNA SEKCIJA

14:00 – 15:00  PAUZA (RUČAK)

15:00 – 18:00  RADNA SEKCIJA

20:30               SVEČANA VEČERA

Utorak, 11. jun 2024.

09:00 – 12:30  RADNA SEKCIJA

12:30 – 13:30  PAUZA (RUČAK)

13:30 – 15:00  OKRUGLI STO

16:30              POSETA FABRIKE PAPIRA     (OPCIONO)

20:30             SVEČANA VEČERA 2

Sreda, 12. jun 2024.

10:00 – 13:30  RADNA SEKCIJA

14:00 – 15:00  PAUZA (RUČAK)

15:00 – 15:15  ZVANIČNO ZATVARANJE SIMPOZIJUMA  

16:30               IZLET

Mesto održavanja 25. međunarodnog simpozijuma CPA&G industrije

25. меđunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, održaće se u Beogradu,
u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, Beograd, Velika sala na 2. spratu, od 10. do 12. juna 2023.

Rokovi

Rok za prijavljivanje radova je do 10.03.2024. kompletan rad treba ih poslati najkasnije do 01.05.2024.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije:
Marina Kršikapa
mobilni: +381 60 399 8777; e-mail: m.krsikapa@gmail.com

Poziv industriji za podršku

Posle uspešnog prošlogodišnjeg simpozijuma pozivamo vas da se ponovo okupimo u Beogradu, jubilarni, 25. put! Simpozijum CPAG 2024 je prilika da se na jednom mestu susretnete sa vašim prijateljima i poslovnim partnerima, ali i upoznate nove, uz mogućnost promocije vaše firme, tehnologije ili proizvoda. Nadamo se da ćete naći interes i pomoći u organizaciji ovog skupa, kao i godinama unazad. Ukoliko se odlučite da se predstavite i promovišete na simpozijumu i na taj način učestvujete u radu skupa, molimo vas da nas kontaktirate.
Ono po čemu će se ovaj simpozijum razlikovati od prethodnih je motivacija i promocija mladih kadrova, kroz njihovo aktivno učešće u radu skupa. Želimo da mladi inženjeri i studenti prezentiraju na skupu svoje ideje o inovacijama u proizvodnji, novim tehničkim rešenjima, predlozima unapređenja procesa proizvodnje ili organizacije rada, a da se najbolji među njima adekvatno nagrade. U tom pravcu očekujemo vašu pordršku, oko nagradnog fonda i izbora najboljih.

PROGRAM OF XXV CPA&G SYMPOSIUM_Belgrade 2024 v8Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.