Tehnološko-metalurški fakultet univerziteta u Beogradu

O Centru CPA&G

Tehnološko-metalurški fakultet

Uloga i značaj Centra CPAG industrije

Centar je osnovan 1994. godine u sklopu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (TMF), kao Centar celuloze, papira, ambalaže i grafike (Centar CPA&G). Članice Centra CPA&G su sve fabrike papira i kartona iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i pojedine firme iz Slovenije, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Finske, Slovačke, Češke, SAD-a.., koje proizvode prateću opremu, sirovine, ili su vodeće u oblasti tehnologije proizvodnje papira i kartona, izrade ambalaže i usluga iz oblasti grafike, oblasti energetike, automatskog upravljanja, štednji energije, zaštiti životne sredine, itd..

U bivšoj državi, SFRJ, postojao je Institut za celulozu i papir u Ljubljani (Slovenija), kao naučno – istraživačka institucija za ovu industriju. Raspadom SFRJ i formiranjem SRJ nametnulo se kao nužno formiranje naučno-istraživačke institucije za ovu industrijsku granu.

Osnovni ciljevi pri osnivanju Centra su bili sledeći:

 • uključivanje svih fabrika ove industrijske grane u ovu naučno-obrazovnu instituciju kroz njihovo članstvo;
 • zajednički rad na stručnom i naučnom usavršavanju, te razvoju i unapredjenju tehnologije u svakoj od članica;
 • usaglašavanje razvojnih programa na nivou države i regiona, istraživanje u području sirovina, energije i ekologije;
 • formiranje centralne laboratorije na TMF-u i dislociranih u pojedinim fabrikama; izrada projekata, elaborata, ekspetiza na nivou države i za pojedine fabrike;
 • povezivanje naučnih instituta, privrednih komora i nadležnih ministarstava sa privredom u cilju unapređenja privrednog ambijenta za uspešnije poslovanje;
 • školovanje kadra odgovarajućih profila za ovu industriju;
 • održavanje simpozijuma, konferencija i seminara;
 • povezivanje sa međunarodnim naučnim institucijama i rad na istraživačkim projektima;
 • obezbeđivanje strane naučne literature za ovu industrijsku granu.

Centar CPA&G u saradnji sa privredom i Privrednim komorama Srbije i Beograda i nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, radi projekte, elaborate, studije izvodljivosti u ovoj oblasti i oblasti štednje energije i trudi se da bude spona između privrede i državnih institucija.

Tehnološko-metalurški fakultet​

Članovi proširenog UO Centra CPA&G:

Prof. Petar Uskoković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Prof. Đorđe Janaćković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
Prof. Milorad Krgović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
Prof. Slobodan Jovanović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Prof. Srećko Nikolić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Prof. Predrag Živković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Prof. Milan Bebić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. Goran Jankes, Mašinski fakultet, Beograd
Dir. Miloš Ljušić, Kappa Star Group, Beograd
Dir. Milan Marković, Smurfit Kappa Beograd, Beograd
Ivan Stefanov, Smurfit Kappa Beograd, Belgrade
Dir. Đurđa Radivojević Čugurović, Smurfit Kappa Avala Ada, Beograd
Nataša Govedarica, Privredna komora Srbije, Beograd
Dir. Mijodrag Milojević, Kappa Star Group, Beograd
Dir. Mirko Stanić, NATRON – HAYAT, Maglaj, Bosna i Hercegovina
Marija Pantelić, BOSIS, Valjevo

Tehnološko-metalurški fakultet

Aktivnosti Centra CPA&G

U proteklih tridesetak godina Centar CPA&G je svojim radom prerastao u regionalni centar ove industrijske grane. Pored Srbije i Crne Gore na njega se oslanjaju Bosna i Hercegovina, Makedonija. Sadržaj rada se ogleda u sledećem:

 • Saradnji sa institutima iz Finske, Nemačke, Austrije, Slovenije, Bugarske, Rumunije i Slovačke;
 • Saradnji sa međunarodnim naučnim institucijama na projektima iz oblasti voda, hemijskih proizvoda, energije i ekologije;
 • Izradi projekata, ekspertiza, procena vrednosti fabrika i vođenje raznih rekonstrukcija u fabrikama u Srbiji, BiH, Makedoniji, Albaniji, itd.
 • Organizovanju simpozijuma, međunarodnog karaktera, iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, zajedno sa Кatedrom za grafičko inženjerstvo TMF-a.
 • Stručnom usavršavanje kadrova u ovoj industriji;
 • Saradnji na projektima sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije;
 • Školovanju visoko-obrazovanog kadra za ovu industriju i inoviranje znanja stručnjaka iz industrije;
 • Izdavanju zbornika radova, posebnih brojeva odabranih naučno-stručnih časopisa, knjiga, materijala za studije i tehničku praksu;
 • Povezivanju ove industrije sa nadležnim vladinim institucijama, a u vezi ostvarivanja strateških ciljeva iz oblasti sirovina – starog papira, energije i ekologije;
 • Uvođenju novih tehnologija u ovoj industriji u cilju konkurentnosti i racionalnijeg poslovanja fabrika.

Prof. dr Milorad Кrgović, dipl. inž.

Koordinator centra

Marina Кršikapa, dipl. ecc.

Sekretar centra

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.